Y Pantheon, Rhufain

Dydd Gwener, Chwefror 8fed 5.30pm

Dwech i glywed Côr Meibion Taf yn perffermio yn y lle anhygoel yma. Am ddim.