80 mlynedd union ers i Abertawe ddioddef ymgyrch fomio’r
Almaenwyr (19 – 21 Chwefror 1941), aeth Côr Meibion Taf ati i goffâu’r
gyflafan drwy recordio fideo Y Tangnefeddwyr. Hwn yw’r pedwerydd tro i ni ddod at ein gilydd i recordio’n rhithiol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 

Mae’n adeg hynod amserol i ystyried ymuno â Chôr Meibion Taf yn eu rhith ymarferion ar nos Sul – beth am droi i mewn i wrando y tro cyntaf?

Nos Sul 14 Mawrth, bydd yr arweinydd, Steffan Jones a’r cyfeilydd Lowri Guy yn dechrau dysgu darn newydd i’r aelodau sef Corws yr Helwyr gan Weber. Beth sy’n braf gyda’r rhith ymarferion hyn yw nad oes neb arall yn eich clywed! Felly beth amdani?

Rhodri Jones 07770 559961 (Cadeirydd)
Colin Williams 07768 900738 (Ysgrifennydd)