Ionawr 17eg 2020
Eisteddfod Caerdydd

13eg Mawrth 2020
Cyngerdd gyda Cor y Brythoniaid
Eglwys Sant Ioan, Canton

Ebrill 2020
Recordio CD

8fed Awst 2020
Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion – Tregaron