29ain Tachwedd 2019
Cymdeithas Gymraeg Dinas Powys

13eg Mawrth 2020
Cyngerdd gyda Cor y Brythoniaid (lleoliad i’w Gadarnhau)

8fed Awst 2020
Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion – Tregaron