Ffurfiwyd Côr Meibion Taf yn 2004 gan Rob Nicholls pan ddaeth tua ugain o ddynion ynghyd yng nghapel y Tabernacl yn yr Ais, Caerdydd, gyda’r bwriad o sefydlu Côr Meibion Cymraeg ei iaith yn y brif-ddinas. Ers hynny, mae’r côr wedi tyfu i gynnwys dros saith deg o aelodau, gyda nifer helaeth o’r criw cychwynol yn parhau o fewn y rhengoedd.

Maent wedi cipio’r wobr gyntaf dairgwaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol, ac wedi perfformio sawl gwaith ar radio a theledu yng Nghymru a thu hwnt. Ymddangosodd y côr ar y teledu yn Sbaen pan oedd ar daith yno yn 2011. Gelwir ar eu gwasanaeth yn aml i gynnal cyngherddau er budd elusennau amrywiol, ac maent wedi perfformio sawl gwaith yn Stadiwm y Mileniwm cyn gemau rygbi rhyngwladol. Mae’r Côr wedi ymddangos ar lwyfan Neuadd Frenhinol Albert fel rhan o gyngerdd Gŵyl Gorau Meibion Cymry Llundain.

Arweinydd – Steffan Jones

Ganwyd Steffan yng Nghaerdydd, a bu’n Sgolor Corawl yng Nghôr Capel Coleg Worcester, Prifysgol Rhydychen, cyn astudio yn y Coleg Cerdd Brenhinol, Llundain. Mae ei waith operatig diweddar yn cynnwys perfformiadau gyda Opera Ieuenctid Cenedlaethol Cymru, Opera Cenedlaethol Cymru MAX a’r British Youth Opera; ynghyd â nifer o berfformiadau unawdol gyda chymdeithasau corawl yng Nghymru a thu hwnt. Yn 2011, enillodd yr Unawd dan 25 yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Abertawe, ac o ganlyniad bu’n cystadlu yn Ysgoloriaeth Bryn Terfel ar S4C. Yn ogystal, enillodd yr adran ‘Canwr Clasurol’ BBC Radio Cymru, Cyfle Cothi, ac yn sgîl hynny gwahoddwyd Steffan i berfformio gyda Tri Thenor Cymru yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Cyfeilydd – Lowri Guy

Mae Lowri yn enedigol o Benrhyn-coch ger Aberystwyth. Derbyniodd radd BMus, dosbarth cyntaf ac MA, Anrhydedd mewn Cerddoriaeth o Goleg Prifysgol Cymru, Bangor, ac mae bellach yn bennaeth Cerddoriaeth yn Ysgol Gyfun Garth Olwg, Pontypridd. Mae’n gyfeilydd adnabyddus, ac wedi bod yn gyfeilydd swyddogol yn yr Eisteddfod Genedlaethol, ac ar gyfer Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel nifer o weithiau. Yn gyfeilydd i’r côr ers 2006, mae wrth ei bodd yng nghwmni’r dynion! Mae’r holl aelodau yn gwerthfawrogi dawn ac ymroddiad Lowri i’r Côr, ac yn hynod ffodus i gael cyfeilydd o’r safon uchaf. Mae Lowri yn briod â Tom ac mae ganddynt fab bychan Wil.