Mae’n adeg hynod amserol i ystyried ymuno â Chôr Meibion Taf yn ein hymarferion ar nos Sul.

Bydd Côr Meibion Taf yn cystadlu yn yr Eisteddfod Amgen eleni. Rydym eisoes wedi dod at ein gilydd i ymarfer wyneb yn wyneb a hynny trwy garedigrwydd Clwb Rygbi Pentyrch a oedd yn awyddus i ni ddefnyddio eu ‘pergola’ newydd sbon. Mae croeso i aelodau hen a newydd ymuno â ni yn ein hymarferion yn y dyfodol pan gawn gyfle i atgoffa’n hunain o’r hen ffefrynnau ac i gael blas ar ddarnau newydd, fel Cytgan yr Helwyr gan Weber.

Cysylltwch â Rhodri Jones 07770 559961 (Cadeirydd) neu Colin Williams 07768 900738 (Ysgrifennydd)

Y TANGNEFEDDWYR

Er bod y côr wedi parhau i gyfarfod yn rhithiol dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r bois wedi gweld eisiau’r ymarferion wythnosol yn festri Capel Salem. Hwn yw’r cyfle i sgwrsio a chymdeithasu yn ogystal ag ymarfer y repertoire wrth gwrs. Fe benderfynon ni fynd ati felly i geisio dod i adnabod ein gilydd hyd yn oed yn well nag oedden ni eisoes a hynny trwy holi ac ateb cyfres o gwestiynau difyr ac ysgafn.

Y DARLUN

Adnabod ein haelodau

80 mlynedd union ers i Abertawe ddioddef ymgyrch fomio’r Almaenwyr (19 – 21 Chwefror 1941), aeth Côr Meibion Taf ati i goffâu’r gyflafan drwy recordio fideo Y Tangnefeddwyr. Hwn yw’r pedwerydd tro i ni ddod at ein gilydd i recordio’n rhithiol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 

Rhodri Jones

Gary Samuel

Gethin Williams

Gareth Humphreys

Ade Jackson

Gwyn Roberts

Gareth Davies