Adnabod ein haelodau, Rhodri Jones

Y gyntaf mewn cyfres o sgyrsiau i ddod i nabod ein haelodau

80 mlynedd union ers i Abertawe ddioddef ymgyrch fomio’r
Almaenwyr (19 – 21 Chwefror 1941), aeth Côr Meibion Taf ati i goffâu’r
gyflafan drwy recordio fideo Y Tangnefeddwyr. Hwn yw’r pedwerydd tro i ni ddod at ein gilydd i recordio’n rhithiol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 

Mae’n adeg hynod amserol i ystyried ymuno â Chôr Meibion Taf yn eu rhith ymarferion ar nos Sul – beth am droi i mewn i wrando y tro cyntaf?

Bydd y côr yn cystadlu yn yr Eisteddfod Amgen eleni. Y gofynion yw dau ddarn cyferbyniol gan gynnwys un gân gan gyfansoddwr o Gymro. Gan nad ydym yn sicr pryd y byddwn yn gallu dod at ein gilydd i ymarfer wyneb yn wyneb, byddwn yn defnyddio’r recordiad diweddar o’r Tangnefeddwyr ac yn ymarfer ac yn recordio’r Darlun yn rhithiol yn ystod mis Mai. Ymunwch â ni yn ein hymarferion bob nos Sul felly pan gawn gyfle yn ogystal i gael blas ar ddarnau newydd, fel Cytgan yr Helwyr gan Weber.

Rhodri Jones 07770 559961 (Cadeirydd)
Colin Williams 07768 900738 (Ysgrifennydd)