Eglwys St John’s, Treganna, Caerdydd

Nos Wener 4 Tachwedd 2022

O Gymru
Mi Glywaf Dyner Lais
American Trilogy
Eglwys St John’s Treganna, Caerdydd – llanwyd y lle!
John Eifion a Steffan Jones
Ugain munud i fynd
American Trilogy
Mi Glywaf Dyner Lais
O Gymru
Pan fyddo’r nos yn hir
American Trilogy
Mi Glywaf Dyner Lais
O Gymru
Pan fyddo’r nos yn hir
Dwy law yn erfyn
Arweinydd Côr Meibion Taf: Steffan Jones
Cyflwynydd y noson: Owain Evans
Arweinydd ac unawdydd Y Brythoniaid: John Eifion
Côr y Brythoniaid
Côr Meibion Taf
Y Tri Chôr: O Gymru
Ieu a JP: Bownsars CMT!
Merched Plastaf
Y Ddau Wladgarwr
Côr Meibion Y Brythoniaid
Côr Meibion Taf
Baswyr CMT
Steff
John Ifans
Tenoriaid CMT