1. Rho grynodeb i ni o dy gefndir. Beth ddaeth â ti i’r ardal hon (dalgylch CMT)?

Ces i fy magu yng Nghaerdydd ar aelwyd ddi-Gymraeg.  Ar ôl chwarter canrif yn byw yn Lloegr fe ddes i nôl i Gymru gyda fy ngwraig, sy’n rhugl. Ces cyfle i ddysgu’r iaith ac roedd ymuno â’r côr yn gyfle i wella fy Nghymraeg mewn sefyllfa gerddorol a chymdeithasol.  

  1. Beth yw dy atgof cynharaf?

Eistedd mewn pram o flaen garej ein fflat newydd yn y Rhath (3 oed).

  1. Disgrifia dy hun mewn tri gair.

cyfeillgar; aflonydd; teg

  1. Beth yw dy hoff le di yng Nghymru / yn y byd? 

Cymru: Llantysilio 

yn y byd: Gorsaf Paddington – atgofion cynnes bob tro; neu’n sgïo ar fynydd unrhywle.

  1. Oes gennyt ti unrhyw arferion drwg?

Rwy’n tisian fel fy mam  – yn ddigon uchel i’w glywed dros y dref 

  1. Beth sydd wir yn dân ar dy groen di?

Pobl sy’n edrych lawr ar eraill

  1. Beth am rannu rhywbeth gyda ni nad oes llawer o bobl yn ei wybod?

Rhoddodd cyn-“Miss UK” dolc yn fy nhrwmped pan on i’n 20 oed.  Mae o dal yno.

  1. Pwy yw’r person mwyaf nodedig gwrddest ti erioed?

Tony Benn. Fe oedd fy AS – wastad yn dadlau dros Ewrop.

  1. Beth fyddai dy bryd o fwyd delfrydol? Gyda phwy byddet ti’n hoffi rhannu’r pryd hwn?

Cinio ‘Dolig adref gyda fy nheulu – ond dwi’n dychmygu rhywun arall yn coginio!

10. Yn ystod y cyfnod clo pa raglenni teledu wyt ti wedi mwynhau eu gwylio?

Fel bawb, mae’r rhestr yn hir:  cyfresi trosedd ‘nordic noir’; Queen’s Gambit; Deutschland 83,86 a 89; Friday Night Dinner; Goggle Box (‘guilty pleasure’ ar ôl i’m merch fy mherswadio).

11. Beth yw dy hoff lyfr? Pwy yw dy hoff awdur?

“The Mandibles” – Lionel Shriver.  Hanes saga teuluol yw e – yn y dyfodol – sy’n disgrifio/dychmygu Unol Daleithiau America ar ôl iddynt gael Arlywydd fel Trump a’r digwyddiadau dros gyfnod o ddegawdau.

12. Pa un darn o gerddoriaeth byddet ti’n ei ddewis i wrando arno ar ynys bellennig?

“Y Planedau” gan Holst – hir, amrywiol, digon o offerynnau pres a rhai lleisiau hefyd.

13. Pan fydd y cyfnod clo drosodd beth wyt ti’n edrych ymlaen at ei wneud fwyaf?

Rhyddid i wneud pethau heb gynllunio e.e. peint ar ôl ymarfer os oes digon o amser.

14.Pwy wyt ti’n enwebu i gwblhau’r holiadur hwn nesa?

Gwyn Roberts (Bariton)