Bob nos Sul (oni nodir yn wahanol)

Ymarfer yng Nghlwb Rygbi Llandaf (Rhodfa’r Gorllewin). Ymarfer yn dechrau’n brydlon am 7:30

11 Chwefror 2022

Nos Wener cyn gêm yr Alban (7:30): canu yng Nghlwb Rygbi Pentyrch mewn noson sydd yn dathlu 50 mlynedd o ymweliadau gan fois Ynys Bute â’r clwb.

11 Mawrth 2022

Nos Wener y gêm rhwng Cymru a Ffrainc: canu mewn digwyddiad yng Ngwesty’r Marriott cyn y gêm.

19 Mawrth 2022

Diwrnod y gêm rhwng Cymru a’r Eidal: canu yng Ngwesty Jurys (Park Place) mewn digwyddiad cyn y gêm

30 Gorffennaf – 6ed Awst 2022
Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion – Tregaron

Y 6 Gwlad 2023

Taith i’r Alban

Rheng flaen CMT yn barod am y daith