Bob nos Sul (oni nodir yn wahanol)

Ymarfer yng Nghlwb Rygbi Llandaf (Rhodfa’r Gorllewin). Ymarfer yn dechrau’n brydlon am 7:30

11 Chwefror 2022

Nos Wener cyn gêm yr Alban (7:30): canu yng Nghlwb Rygbi Pentyrch mewn noson sydd yn dathlu 50 mlynedd o ymweliadau gan fois Ynys Bute â’r clwb.

11 Mawrth 2022

Nos Wener y gêm rhwng Cymru a Ffrainc: canu mewn digwyddiad yng Ngwesty’r Marriott cyn y gêm.

19 Mawrth 2022

Diwrnod y gêm rhwng Cymru a’r Eidal: canu yng Ngwesty Jurys (Park Place) mewn digwyddiad cyn y gêm

11 Mai 2022

Cystadlu yn Eisteddfod Llandudoch

23 Mehefin 2022

Diddanu cynhadledd QAAHE (Quality Assurance Agency for Higher Education) yn y Coleg Cerdd a Drama Brenhinol

30 Gorffennaf – 6ed Awst 2022
Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion – Tregaron

4 Tachwedd 2022

Cyngerdd yn Eglwys St John’s Treganna, yng nghwmni Côr y Brythoniaid

5 Tachwedd 2022

Canu yng ngwesty Jury’s (Y Park) cyn gêm Seland Newydd

19 Tachwedd 2022

Canu ar y maes cyn gêm Georgia

Y 6 Gwlad 2023

9-12 Chwefror 2023: Taith i’r Alban, Ynys Bute a Chaeredin