22ain Chwefror 2020
Cymru yn erbyn Ffrainc
2.30pm Adloniant Ysgafn yn Bar Gwesty y Marriott

1af Mawrth 2020 – Dydd Gwyl Dewi Sant
2pm Neuadd Dewi Sant – Lefel 3
Adloniant wrth gyrraedd i’r Gyngerdd
‘Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC –
Cyngerdd Dydd Gwyl Dewi’

13eg Mawrth 2020
Cyngerdd gyda Cor y Brythoniaid
Eglwys Sant Ioan, Canton

14eg Mawrth 2020
Cymru yn erbyn yr Alban
11am Canu mewn Cinio yng Ngwesty Jury’s, Park Place
12.30pm Adloniant Ysgafn yn Bar Gwesty y Marriott

8fed Awst 2020
Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion – Tregaron