Deryn y Bwn (tr. Trefor Roberts)

Trinklied (Mendelssohn)

Mor hawddgar yw dy bebyll (Eric Jones)

Bryn Myrddin (tr. Bryan Davies)

Y Darlun (tr. Jeff Howard)

Pan fo’r nos yn hir (Ryan Davies)

Gwinllan a roddwyd i’m gofal (Caradog Williams)

Arwelfa (tr. Arwel Hughes)

Anthem (Chess – Benny Andersson))

Myfanwy (Joseph Parry)

O Gymru (Rhys Jones)

Cytgan y Pererinion (Wagner)

Deus Salutis (tr. Mansel Thomas)

Heriwn, wynebwn y wawr (Gareth Glyn)

American Trilogy (addasiad Alwyn Humphreys)