John Llanboidy – Baswr
 1. Rho grynodeb i ni o dy gefndir. Beth ddaeth â ti i’r ardal hon (dalgylch CMT)?

Ces i fy magu yn Llanboidy ac es i i ysgol Llanboidy County Primary (fel wedd hi’n cael ei galw bryd hynny) a wedyn Ysgol Ramadeg Hen-dy-Gwyn ar Daf. Es i weithio i gwmni adeiladu yn syth o’r ysgol, a symud i Gaerdydd ganol y 60au.  Rwyf wedi treulio rhan fwyaf o fy mywyd gweithiol fel rheolwr gwerthiant dros Brydain,  i gwmnioedd  cynhyrchu cerrig â rhinweddau arbennig. Ymddeolais yn llawn yn 2019.

‘Rwyn briod â Ray ac yn byw yn Nhonteg, yn dad i ddwy groten. Mae Manon yn gweithio fel meddyg teulu mas yn Perth Awstralia ar hyn o bryd, ac mae Luned, sydd yn gweithio fel cynhyrchydd i gwmni Rondo, yn byw ym Mhontypridd ac yn fam i Gwenno a Meriel. 

 1. Beth yw dy atgof cynharaf?

Whare dan bont afon Gronw yn treial dala pysgod.

 1. Disgrifia dy hun mewn tri gair.

Cydwybodol     Gonest      Trefnus

 1. Beth yw dy hoff le di yng Nghymru / yn y byd?

Cwm yr Eglwys,  a  Rio de Janeiro 

 1. Oes gennyt ti unrhyw arferion drwg?

Rwy’n ddiamynedd 

 1. Beth sydd wir yn dân ar dy groen di?

Pobol sydd yn hwyr

 1. Beth am rannu rhywbeth gyda ni nad oes llawer o bobl yn ei wybod?

Sa i’n gallu mofiad (gol: nofio)

 1. Pwy yw’r person mwyaf nodedig gwrddest ti erioed?

Oes na bersonau mwy nodedig na aelodau CMT?

 1. Beth fyddai dy bryd o fwyd delfrydol? Gyda phwy byddet ti’n hoffi rhannu’r pryd hwn?

Stecen ffiled a sglodion, tarten fale a cwstard tene, a digon o  Chateauneuf du Pape. 

Os nad yng nghwmni’r teulu yna gyda 

Elvis, Delme Thomas a Jethro  

 1. Pan nad wyt ti’n dysgu repertoire CMT sut wyt ti’n mwynhau treulio dy amser hamdden?

Lan ar y rhandir neu lawr yn y garafan.

 1. Yn ystod y cyfnod clo pa raglenni teledu wyt ti wedi mwynhau eu gwylio?

Tales of the Unexpected, ffilmie cowbois

 1. Beth yw dy hoff lyfr? Pwy yw dy hoff awdur?

Glossary of the Demetian Dialect, gan W Meredith Morris.

Dan Brown a Frederick Forsyth

 1. Pa un darn o gerddoriaeth byddet ti’n ei ddewis i wrando arno ar ynys bellennig?

Rhywbeth ‘da Mozart  

 1. Pan fydd y cyfnod clo drosodd beth wyt ti’n edrych ymlaen at ei wneud fwyaf?

Gallu mynd dramor unwaith eto, yn bennaf i Perth i weld Manon ac Ed.

 1. Pwy wyt ti’n enwebu i gwblhau’r holiadur hwn nesa?

Goronwy Jones (Gogs)